Program aktywizacji ruchowej dzieci. Zawiera on elementy gimnastyki i podstawy akrobatyki oraz profilaktyki i korekcji wad postawy, a także edukacji prozdrowotnej w zakresie zasad zdrowego stylu życia.

Ze względu na różne możliwości ruchowe, adaptacyjne oraz percepcyjne dzieci na poszczególnych etapach rozwoju, zajęcia odbywają się w trzech grupach wiekowych 7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat.

small-child-1634778_1920

 

Zaproszenie na bezpłatny trening!

Odbierz zaproszenie na bezpłatny trening w Active Academy!

Podczas konsultacji zostanie przeprowadzony dokładny wywiad dotyczący stanu zdrowia i aktywności fizycznej. Trener dokona analizy składu ciała i pomiarów. Następnie zostanie przeprowadzony, krótki 20 minutowy trening dopasowany do Twoich potrzeb.