KONSULTACJE

KONSULTACJA TRENERSKA

150zł

90 minutowe spotkanie

Pomiar składu ciała z wydrukiem

Wywiad medyczny z omówieniem

Wywiad dotyczący stylu życia z omówieniem

Wyznaczenie oraz omówienie celów treningowych

Trening próbny

Określenie planu działania

KONSULTACJA DIETETYCZNA

200zł

90-120 minutowe spotkanie

Pomiar składu ciała z wydrukiem

Wywiad medyczny z omówieniem

Wywiad dotyczący stylu życia z omówieniem

Wyznaczenie oraz omówienie celów dietetycznych

Określenie planu działania

Rozpisanie diety oraz suplementacji na 1 mc

KONSULTACJA FIZJOTERAPEUTYCZNA

150zł

60 minutowe spotkanie

Omówienie dokumentacji medycznej

Wywiad medyczny z omówieniem

Wywiad dotyczący stylu życia z omówieniem

Wyznaczenie oraz omówienie celów 

Zabieg

Określenie planu działania